עדכן אסטרטגי - כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי

הודעה

דבר העורכים לגיליון ינואר 2021

ד״ר קובי מיכאל, ד״ר כרמית ולנסי; עורכת אורחת: ד״ר שרה פוייר
מגלים טפח – מגלים טפחיים: הזדמנויות וסיכונים בחשיפת המודיעין של ישראל - אופק רימר (פודקאסטרטגי 149)